KASTAMONU ÇATALZEYTİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AİLELERİMİZLE BULUŞUYOR

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AİLELERİMİZLE BULUŞUYOR

ŞEHİT ENGİN AÇIKGÖZ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

 

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AİLELERİMİZLE BULUŞUYOR

2019-2020

"MESLEK LİSELİLER GÖNÜLLERİ FETHEDİYOR" PROJESİ

UYGULAMA ESASLARI

 

 

 

PROJENİN ADI

Meslek Liseliler Gönülleri Fethediyor

 

PROJENİN YASAL DAYANAĞI

·         Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

PROJENİN KAPSAMI VE HEDEF KİTLESİ

Proje, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 2. Döneminde Çatalzeytin Kaymakamlığınabağlı Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrenim gören 11.sınıf Hasta Yaşlı Hizmetleri veElektrik- Elektronik Teknolojileri alanlarıöğrencilerini kapsamaktadır.

Okulumuzun bulunduğuilçede tespit edilen belirli sayıdaki kronik hastalığı olan hasta/ yaşlı kişiler proje hedef kişilerini oluşturacaktır.

Okulumuzun bulunduğu ilçede, tespit edilen belirli sayıdaki maddi imkânsızlık içerisinde bulunan ailelere ramazan ayında gıda yardımı yapmaktır.

 

 

 

PROJENİN AMACI

Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin;öğretmenleriyle birlikte, okulun bulunduğuilçedetespit edilen kronik hastalığı olan ( hipertansiyon-diyabet- diyabetik ayak-KOAH vb) hastalara  bakımlarında yardımcı olunması, doğru bakım verilebilmesi için ailelerine bilgi verilmesi, haftalık düzenli vital bulgularının takiplerinin yapılması, varsa pansuman ?sonda bakımı- KOAH tüpü bakımlarının yapılması, kişisel bakımını yapamayan hasta ve yaşlılara yardımcı olunması, hastalıklardan korunma, sağlıklı beslenme, hijyen konularında bilgi vermeleri sağlanacaktır. Okulumuzun bulunduğu ilçede, tespit edilen belirli sayıdaki maddi imkânsızlık içerisinde bulunan ailelere ramazan ayında gıda yardımı yapılması, hayatlarını kolaylaştırıcı bilgilendirme ya da yardımların, onları sevindirecek, mutlu edecek maddi ya da manevi dokunuşların toplum hizmeti kapsamında belirli bir plan ve proje dahilinde yerel imkanlarla yapılması amaçlanmaktadır.

PROJENİN HEDEFİ

Bu proje ile öğrencilerin;

·         Sahip oldukları millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri geliştirmelerini,

·         Yardımlaşma, ihtiyaç sahibine yardım etme, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi,

·         Hoşgörüye, saygıya sevgiye, mesleğe ve sanata duyarlı tutum ve davranışa sahip, başarılı bireyler olarak yetişmeleri,

·         Toplumda kalıcı gönül köprüleri kurmaları,

·         Sosyal becerilerinin ve kendilerine olan güvenlerinin geliştirilmesi,

·         Sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilinci kazandırılması,

·         Ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerinin sağlanması,

·         Okula olan aidiyet duygularının güçlendirilmesi,

·         Gerçek hayatta iş başı eğitimleri ile mesleki becerinin geliştirilmesi

 

İhtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç kişilerin;

·         İncitilmeden, kalplerini kırmadan yardım edilmesi,

·         Hayata tutunmalarına katkıda bulunulması

 

Toplumda;

·         Yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi suretiyle toplumsal duyarlılığın artırılması,

·         Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu Lisesinintanıtılması,

·         Öğrenci ve öğretmenlerimizintoplumla bütünleştirilmesihedeflenmektedir.

Ayrıca öğrencilerin zamanlarını verimli geçirerek istenmeyen ortamlarda bulunmalarının veya yanlış arkadaşlıklar kurmalarının önlenmesi suretiyle uyuşturucu ve diğer zararlı maddelerikullanmalarının engellenmesi, şiddeteeğilim duyanların kontrol altına alınmasının sağlanması, okula olan aidiyetin, akademik ve sosyal başarılarının artırılması, okul devamsızlıklarının azaltılması ile öğrencilerdeyeni ilgi alanları oluşturulması hedeflenmiştir.

PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ VE SÜRECİ

Projenin başlangıç tarihi: 03 Mart 2020

Projenin bitiş tarihi:29 Mayıs 2020

 

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

·         Kastamonu Çatalzeytinilçesinde uygulanacak projede Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı  Anadolu Lisesi Okul İdaresi ve öğretmenleri koordineli olarak çalışacaktır.

·         Okul Müdürü başkanlığında kurulacak "Okul Proje Yürütme Kurulu" projenin takibinden sorumludur.

·         Okul, öğrencilere proje duyurusunu yapacaktır.

·         Okul Müdürlüğü yapılacak çalışmaların resmi onayından sorumludur.

·         Okul Müdürlüğü,  projeye katılmak isteyen gönüllü öğrencileri ve öğretmenleri belirleyip "Uygulamalara Katılacak Kişi Listesi"ni DYS üzerindenİlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iletecektir.

·         Okul Müdürlüğü, projeye katılacak her öğrencinin velisinden Muvafakatnamealacaktır.

·         Uygulamalar için "resmi görevlendirme onayı"alan Okul Müdürlüğü, onayı DYS üzerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iletecektir.

·         Projeye katılacak olan öğrenci ve öğretmenlerin çalışma alanına geliş ve okula dönüşlerinin, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre yapılması sağlanacaktır.

·         Söz konusu çalışma süreleri İşletmelerde beceri eğitimi ve/veya staj süresine sayılacaktır.

İlgili Kanunlar kapsamında İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanan

12. sınıf öğrencileri proje kapsamında okul dışındaki çalışma yerlerine götürülüp

getirilirken ve çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulacaktır.

·         Projeekibi başarı belgesi verilecek öğrencileri belirleyerek eğitim kurumu müdürünün onayına sunacaktır.

·         Projeye katılan öğrenci ve öğretmenler ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun olarak Katılım, Başarı ve Teşekkür Belgesi ile okul ve Valiliklerce mahalli imkânlarla ve ilgili mevzuatına göre ödüllendirilecektir.

·         Öğrenci, veli ve öğretmenlere belgeleri ile varsaödüllerieğitim öğretim yılının sonunda geniş katılımlı bir törende verilecektir.

·         Toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili giderler, okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca yapılan aynî ve nakdî bağış yoluyla karşılanacak olup gelir-giderlerle ilgili iş ve işlemler okul aile birliği tarafından yürütülecektir.

·         Bakım, onarım, çesitli tesisat işleri, vd. uygulamalar sırasında, öğrencilerin başında,gözetim ve denetiminden sorumlu olarak ilgili Meslek Öğretmeni yer alacaktır.

·         Proje etkinlikleriyle ilgili iş ve işlemler Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planına işlenecektir.

·         Elektrik tesisatı tamiratı, sınıflarda sıra-masa boya tamiri, öğrenci-öğretmen dolapları onarımı, menteşe anahtar değişimi, yazı tahtası onarım ve boyaması, lavabo musluk onarımı, kapı, pencere, anahtar ve kollarının değişimi ve onarımı, okulun kazan dairesinde ihtiyaç duyulan bakımlar, okulun dış kapı ve korkuluk demirlerinin onarım ve boyanması,  hijyen eğitimi gibi ihtiyaçları olan aile ve bireyler Okul Proje Yürütme Kurulu tarafından ilçe ve köylerdeki muhtar ve ya ilgili kişilerle koordine içerisinde belirlenecektir.

 

 

Meslek Liseliler Gönülleri Fethediyorlar'', Eğitim Öğretimi aksatmadan uygulanacaktır.

 

 

 

Hazırlayan

 

            Esra KARAKILIÇ                                                                             Gökhan ZENGİN                 

Hasta Yaşlı Bakımı Öğretmeni                                              Elektrik- Elektronik Bölümü Öğretmeni

Atatürk Bulv. Hükümet Konağı No66 Çatalzeytin/KASTAMONU - 0 366 5161727

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.